Klinische analyse Multicheck™ meter ten opzichte van professionele analyse apparatuur.

Hoe betrouwbaar is het thuis meten van glucose en/of cholesterol?

Internationaal zijn er afspraken gemaakt waaraan meters die thuis gebruikt kunnen worden aan moeten voldoen.

De meters mogen een standaardafwijking kennen van maximaal 20% ten opzichte van professionele analyse apparatuur gebruik in ziekenhuizen en laboratoria. Dit is goed om te weten en iets waar u rekening mee dient te houden als u thuis uw glucose of cholesterol meet. Voor glucosemeters wordt in Nederland ook nog de "TNO" standaard gehanteerd (maximale afwijking van 15%). De multicheck meter wijkt niet meer dan 5%* af van professionele lab apparatuur.

Een voorbeeld: stel u meet een glucose waarde van 7.0 mmol/l. Bij een afwijking van 10% is uw werkelijke glucose waarde dan een waarde tussen 6.3 en 7.7

Deze "afwijking" is niet gebonden aan het merk of type meter. Alle glucosemeters welke thuis gebruikt kunnen worden meten op dezelfde wijze. De manier van testen is wezenlijk anders dan een klinisch chemische bepaling op professionele analyse apparatuur in een ziekenhuis of priklab. Desalniettemin zijn glucosemeters voor thuisgebruik gemeengoed geworden en hebben hun nut bewezen.

Hoe vaker u meet, des te meer zullen uw gemeten waardes overeenkomen met uw echte glucose of cholesterol waarde. Door vaker te meten wordt op den duur de afwijking ten opzichte van uw echte waarde steeds kleiner. Fabrikanten van glucose en cholesterol meters laten om deze reden dan ook klinisch onderzoeken in hoeverre de meter afwijkende resultaten laat zien ten opzichte van gekalibreerde analyse apparaten. Door een dwarsdoorsnede te gebruiken van de bevolking (en zowel leken als professionals te laten meten) en een groot aantal resultaten te verkrijgen, wordt er zo een beeld gevormd van de nauwkeurigheid van de meter.

Een dergelijk onderzoek heeft uiteraard ook plaatsgevonden voor de Multicheck™ meter. Indien u deze resultaten wilt bekijken dan kunt u deze opvragen door op deze link te klikken:
Analyse-rapport-multicheck.pdf

Het betreft een internationaal onderzoek (200 testpersonen) en de gemeten waardes worden weergegeven in mg/dl.
De Multicheck™ meter is vergeleken met resultaten verkregen op professionele analyse apparatuur.

* De gemeten afwijkingen van de Multicheck meter waren klein ten opzichte van deze apparatuur. Bij het testen door 200 proefpersonen week de gemeten bloedsuiker waarde minder dan 2% af. Voor de bepaling van het cholesterol niet meer dan 5%.